• مرحبا ٬ في حال تعتذر تسجيل الدخول ، يرجى عمل استرجاع كلمه المرور هنا

آلـ ξ ــينْ بدُونڪْ مُـوتْ , والمُوتْ مڪْرُوهْ / . . . Sms

آلدبـلـۈمــاسـﮯ

๑ . . عضو فعال . . ๑
التسجيل
22 يونيو 2011
رقم العضوية
13761
المشاركات
460
مستوى التفاعل
166
الجنس
الإقامة
ڷٲٳ مڪـــٲ
[align=center]السَـلامْ عَليـڪُمْ ورבـمَــة اللـﮧ وبرڪَاتــﮧ . .

يسعدلـيْ مسَــاڪُـمْْ // صبَــاحـڪُمْ بـڪِـلْ خيـر وبرڪَـﮧ


:

قَبْـلْ آلـωـفَـرْ أهْديڪْ يَـآ صَآבـبيـﮯ { قَلْبـيـﮯ } - - !*
. . ~ / وَآرفـقْ عَليـــﮧ / ~ . .
مـآهمنيـﮯ قَلبيـﮯ . . !! هَـםـيـﮯ إنّـڪْ " إنـ ۵ ــتْ " فِيــﮧ . .بَعْــضْ آلنَـآسْ فرقَـآه ~{ بشْـرَىْ }~ !
وبَعْـضْ آلنَـآسْ لآ غَآبْ صَــآرْ ~{ ذڪْــرَىْ }~ !
. . . . . . . لڪِـنْ غيَــآبِـڪْ ~/ إنـــتْ /~ !
. , בּــرحْ םـَـآ يبــــرى ] . . !
إلآْ إنــتْ םـنْ بيـنْ آلـםـلآ . . .
םـآ أقــدَرْ إنـωـَـآڪْ . . !!~
أبقَــىْ بليَـــآ ذَآڪــرَهْ [ لُـوْ نـωـيتـڪْ } - !
, , { آلـ ξ ــينْ } , ,


بـدُونـڪْ مُـــووتْ . . !~
وَ آلمُـووتْ مَـڪْـرُووهـ , ,


, , { و ξ ــمريْ } , ,


بَـلآڪْ آستغفـر آللّــﮧ
~/ مَآبيــــﮧ /~
~ دبــآ ~ لآ غبْـتْ عنهَـآ
. . مَآعليهَــآ حَــلآ /~ !آللّــﮧ إنّــﮧ يردڪْ ليـﮯ
يَـآ نُــورْ { دبــآ} - - !*
لُـو آلدَآرْ تـבـسْ بـ / بإבـωــآسْ آلأصـבــآبْ . .
حَـωــتْ مَعيـﮯ ڪِـلْ { دبــآ} بـ غَـــلآڪُمْ ~!
. . ولُـو آلـ ξ ـيُـونْ ليَـآ غفَـتْ / شَآفـتْ آבـبَـآبْ . .
نَــآمتْ ξ ـيونـيْ لجـلْ ~ تـωـهَــرْ مـ ξ ـآڪُـمْ ~!
, , يَـآلليـﮯ غَـلآڪُـمْ ωـآڪِـنْ ξ ـيُـونْ وأهــدَآبْ . .
آللّـــﮧ يـ ξ ـينْ { آلقَلـ۵ــبْ } حتَـىْ لقَــآڪُـمْ ~!آŵــوفْ آلزيــטּ ~/ نَــآويْ بـ آلـωـفَـرْ . . !!
عـωـَى ربّـيْ يـבـفظَــﮧ
بـ آلمـωـيـرْ , ,
عـωـى مَـآ يطـوّلْ آلـςـْـيبَـــﮧ ŵـهَـرْ " !ويتـرڪنيـﮯ ςـلـىْ نَــآرْ
آلـωـعيـرْ , , ~
آلآ يَـا عيـنْ لا تبكيـنْ . . وعيشـيْ نعمَـة النسيَـان {} - -:

آلـםـُـوتْ مَـآ هُـو لآ تڪفـنتْ
بـتــرَآبْ آلـםـُـوتْ . . / !*


. . { آلـםـُــوتْ } . .
لآ فَــآرقـتْ בـيْ تـבـبّــﮧ . . . ~

إذَآ ڪَـــآטּْ هَـםـيْ يرضيـڪُـمْ . . !!
أنَــآ مهمُــومْ , , برضَـآڪُـمْ / ~
وإذَآ دَمـ ξ ـيُ نــزَلْ םـَـرهْ . . .
~
, , { نــزَلْ םـِـنْ طُــولْ فرقَــآڪُمْ } , ,
آلآ يَــآ ξ ـينيْ لآ تبڪيــنْ . . ~
و ξ ـيشيْ نـ ξ ـمـة آلنسيَــآنْ / !!*
בֿـسَـآرةْ دمـ ξ ـتڪْ تنـزلْ , ,

ξـلىْ مِـنْ { لآ يرآ ξ ـيهَـآ .!~


, , { ويـنڪْ } . . . ؟!


آنـבּــرحْ صُـوتيــﮯ وآنَـآ آنَــآديــﮯ ςـَـليڪْ . . !
يـςــنيـﮯ مَـآ همّــڪْ ςـذَآبيـﮯ . . ؟!~
وَ إلآْ . . . مرتَــآحْ بـċــيَـآبيـﮯ . . !!
يــآ ςــيـטּْ آدمـςـيْ . .
ويَــآ آهـ مِـنْ صَـدريْ , , آطلـςــيْ . . !*
ڪِـلْ آلأحبـّــﮧ تـבـِـمـςـُـوآ , , } - -
وآنَــآ בـبيبي مُـو مــςــيْ . . ~
تعـودتْ آفَـآرقْ أحبَـآبْ . . /~ !
وآنسَــآهُـمْ بدمعَــﮧ , ,
لڪِــنْ آنــتْ جفّـتْ دمــوعْ عينيْ

. . . { ومَـآنسيتـڪْ } . . . !
ξـجـزتْ لآ آڪـتبْ بيـتْ وَآحِـد
.................................. . . { بـ فرقَـــآڪْ } , ,
حَتـى آلشـ ξ ـرْ بــﮧ صدمَــﮧ
, , مِـنْ ċـيَـــآبِـڪْ /~ !םـَـآبيڪْ بـ آلقـوّهـ . .!!
وَ لآ أبيـڪْ بآلطيــب . .!!
{ أبيـڪْ םـنْ ڪيفـڪْ تحـسْ بـ حنينيْ وتجينيْ } , ,

םـَـآبيڪْ تقبَـلْ بـآخرْ آلعمـر وتغيـب . . ~
آبيـڪْ دَآيــםـ بيـنْ رمشـيْ وعينـيْ / ,!خذنـيْ وغَربنـيْ عَـنْ آلنّــآسْ تغريــب " . .
םـَـآبيْ آشُـوفْ آنسَـآنْ غيـرڪْ بعينيْ , }{ !
. . . آنْــتْ وحــدڪْ قربــڪْ يڪفينـيْ . . .
صحيح رωـَآلــﮧ منّـڪْ { تفرحنـيْ } . .
لـڪِنْ صُوتـڪْ . . يريّحنـيْ . . ~
وشُوفتـڪْ . . .
تـωــوَىْ أغلـىْ مَــآ عنـديْ , , !*فيـﮯ ċـيــــــــــبتڪْ . . .
تثقَــلْ عَليـﮯ آلدقَــآيقْ /~ ,!
وَ آلوقــتْ مَـعْ ċـيرڪْ مَـآعَـآدْ
ينطَــآقْ , , !
ربطتنيـﮯ مَـآ بينْ عَهـدْ
وَ وثَآيـقْ ~ ] . .
وخليتنيـﮯ بَـسْ للقصَــآيدْ
وَ آلآورَآقْ ,,
وآليُـومْ آقُــولڪْ دُونْ
آلـخَلآيــقْ :~
مَـآعينيـﮯ لغيـرڪْ مِـنْ آلنَـآسْ


. . . { تشتَـــآقْ } . . .
مـŵــتَآقْ لڪْ وَآللّــــﮧ وآنَـآ בـيلْ مـŵــتَـآقْ , , , ~
يَـآ نبـضْ / قَلبـيْ / يـآلغَـلآ وآنـتْ ڪلّـيْ . . } .!
لـيْ غبـتْ عنّـيْ בֿـآطريْ صَـآرْ مضتـآقْ , "
ولـيْ مِـنْ آشُوفـڪْ آنسَـىْ " رَبعـيْ وآهلـيْ " . . .!*
םـَـآلُـوםـ نفـωـيْ لُـو ڪثَـرْ " شُوقـيْ ξ ـَليـڪْ . . !
םـِنْ ξ ـرفْ طيـبْ قَلبـڪْ لآبِـدْ
. . ~ يُولـــﮧ ξ ـليـڪْ ~ . .
آ . . .


آر . .


آرجَـ .آرجَـــ ξ . . !*. . { آرجَـــ ξ تَـــرَآنـيْ شـفتْםـُوتـيْ وآنَـآ בـَيْ } / !~جَـآڪْ قَلبـ[ن] معتـرفْ . . ~
تنـزفْ مِـنْ آلفَرحَــﮧ . . " جـرُوحَــﮧ " , , /~
وڪِـلْ قطْـرة دَمْ تســأل :


لـيْ متَـى بتڪُـونْ غَآيــب ؟ -
- [/align]
 

انسانية

๑ . . عضو ذهبي . . ๑
التسجيل
27 فبراير 2008
رقم العضوية
8560
المشاركات
3,660
مستوى التفاعل
413
الجنس
حلووووووه الكلامات وااااااااااااايد

زينة حق الرسائل هههههههههههههههههههه

 

ღهمس المعانيღ

๑ . . عضو فضي . . ๑
التسجيل
26 مارس 2011
رقم العضوية
13477
المشاركات
909
مستوى التفاعل
113
الجنس
الإقامة
الامارات الخير
كلمات رائع أو حلو جزاك الله خير

ربي يعطيك العافيه^^أختك همس المعاني
 

هدوء المطر

๑ . . عضو نشيط . . ๑
التسجيل
25 نوفمبر 2010
رقم العضوية
12930
المشاركات
238
مستوى التفاعل
13
الجنس
الإقامة
السعوديه
الكلمات حلوه مره................... 

آلدبـلـۈمــاسـﮯ

๑ . . عضو فعال . . ๑
التسجيل
22 يونيو 2011
رقم العضوية
13761
المشاركات
460
مستوى التفاعل
166
الجنس
الإقامة
ڷٲٳ مڪـــٲ
تسلمووو لمروركــم
 

ورقاء

๑ . . عضو فضي . . ๑
التسجيل
14 مارس 2011
رقم العضوية
13426
المشاركات
939
مستوى التفاعل
73
العمر
31
الجنس
الإقامة
هنآآ ..
الدبلومآسي .. مسجآت ولآ أروع ..
يسلمووو ..
 

آلدبـلـۈمــاسـﮯ

๑ . . عضو فعال . . ๑
التسجيل
22 يونيو 2011
رقم العضوية
13761
المشاركات
460
مستوى التفاعل
166
الجنس
الإقامة
ڷٲٳ مڪـــٲ
تسلمــــﮯ ورقاء لمرورجــﮯ
 

أســgاـآر

๑ . . عضو متميز . . ๑
التسجيل
10 ديسمبر 2010
رقم العضوية
12999
المشاركات
527
مستوى التفاعل
32
الجنس
الإقامة
هـטּـﭑڱ
~ دبــآ ~ لآ غبْـتْ عنهَـآ
. . مَآعليهَــآ حَــلآ /~ !آللّــہ إنّــہ يردڪْ ليـے
يَـآ نُــورْ { دبــآ} - - !*

.
.
.

مسجـآأإت رووووووووعـه

تسلم اخوي..~
 

عايشة

๑ . . عضو إمبراطوري . . ๑
التسجيل
20 نوفمبر 2010
رقم العضوية
12903
المشاركات
4,544
مستوى التفاعل
2,077
الجنس
الإقامة
بعـالم من اختيــاري ..
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
 

خيمآويه

๑ . . عضو ملكي . . ๑
التسجيل
30 يونيو 2011
رقم العضوية
13786
المشاركات
2,459
مستوى التفاعل
101
الجنس
الإقامة
وسط زحمه النااس
مسجاااات غاووويه

يعطيك العافيه

نترياا الزوود من صوووبك
 
عودة
أعلى